nadpis

Synagóga v Bytči čaká na stavebné povolenie

15.03.2023

Rekonštrukcia bytčianskej synagógy vstupuje do novej fázy. Od roku 2007 sa podarilo vymeniť strechu, ošetriť a zrekonštruovať drevené konštrukcie, budovu odvodniť, zrekonštruovať zábradlie na emporách a Mojžišove tabule. Celková investícia predstavovala už viac ako 150-tisíc eur. Stále to však nestačí. Aby práce výraznejšie pokročili, do tímu sa občianske združenie rozhodlo prizvať ďalších ľudí a výraznú pomoc prisľúbila ekonomická skupina Teraz, a.s. V súčasnosti pripravujú projekt pre stavebné povolenie a na budúci rok by sa mali práce rozbehnúť výraznejším tempom.

 

„Uvedomujeme si, že práce nepostupujú tak rýchlo, ako by si azda mnoho Bytčanov predstavovalo. Boli sme totiž odkázaní výhradne na získavanie podpory z malých grantov od štátu, alebo súkromných darcov. Takýmto tempom by obnova národnej kultúrnej pamiatky trvala ďalších päťdesiat rokov. Preto sme sa rozhodli, že do tímu prizveme ďalších ľudí, ktorí majú chuť, záujem a možnosti s obnovou výraznejšie pomôcť a naštartujeme tak novú etapu v živote bytčianskej synagógy. Zároveň nám pomocnú ruku prisľúbila podať ekonomická skupina TERAZ, a.s. Je veľká nádej, že sa nám spoločnými silami podarí rekonštrukčné práce mnohonásobne urýchliť,“ predpokladajú členovia združenia.

Podľa dostupných informácií vieme, že práve prebieha príprava nového projektu pre stavebné povolenie, ktorý je potrebné vypracovať už aj s ohľadom na formu budúceho využitia objektu po jeho rekonštrukcii.

„Potešiteľné je, že združenie ho plánuje, tak ako prezentovalo v minulosti, využívať najmä na kultúrno-spoločenské účely. Stane sa miestom koncertov, výstav, divadelných predstavení a sídlom bytčianskeho múzea. Je predpoklad, že do mesta pritiahne turistov a návštevníkov z domova, aj zo zahraničia a znova sa zaskvie ako unikátny šperk tohto regiónu. Chceme však ísť s dobou. Preto by mali byť samozrejmosťou sociálne zariadenia, elektrina, či vykurovanie. Najmä pre potreby malej kaviarničky, ktorá bude slúžiť pre návštevníkov budúceho kultúrneho stánku. Po vypracovaní projektu požiadame o stavebné povolenie a po jeho vydaní sa budeme môcť uchádzať o väčšie granty a dotácie. To sme si doteraz, bez silného partnera, nemohli dovoliť, najmä vzhľadom na vysokú spoluúčasť, ktorú si donori vyžadovali,“ uviedol predseda OZ.

Podrobnosti ohľadom pripravovanej projektovej dokumentácie nám priblížil projektový manažér Tomáš Gáll.

„Náš prvotný plán rekonštrukcie sme prekonzultovali s Krajským pamiatkovým úradom, s cieľom zveľadenia tohto kultúrneho dedičstva. Dali sme si vypracovať návrh rekonštrukcie a dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktoré nám zabezpečil architekt Róbert Šaradín so svojim tímom. Do 15. januára by sme mali obdržať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov,“

 

Zámerom nového investora je sprístupnenie objektu pre verejnosť, s funkciou viacúčelového objektu s kompletným zachovaním pôvodného vonkajšieho vzhľadu.

Ako by mal vyzerať interiér synagógy po rekonštrukcii a na aké účely bude využívaný?

„Na prízemí navrhujeme hlavnú sálu využívať ako viacúčelový priestor pre výstavy, koncerty, prednášky, obrady, eventy, kultúrne akcie s kapacitou 200 osôb. Na prízemí je hlavný vchod, ktorý zostane zachovaný. Schodisko na západnej strane bude asanované a nahradené hygienou pre návštevníkov a zamestnancov objektu. Schodisko na východnej strane zostane plne zachované a bude sa rekonštruovať. Zo zádveria budú nové vstupy na schodisko a do hygieny. Zadný vstup za pódiom sa zachová ako núdzový východ,“ opisuj Gáll.

 

Zaujímavosťou je, že synagóga bude vykurovaná. Osadia tu ako zdroj vykurovania kotol.

„Prvé poschodie bude slúžiť ako kaviareň, s vlastným sedením aj po stranách objektu, v časti pôvodných ženských empor. Tie sa sčasti zachovajú ako pôvodné, a sčasti sa obnovia. Tretie nadzemné podlažie bude slúžiť ako kancelársky priestor pre správcu synagógy,“ dokončil Tomáš Gáll.

 

Obnoviť, samozrejme, plánujú aj fasádu objektu a tiež oplotenie. Pred vchodom vznikne spevnená plocha.